Офіційний веб-сайт

32400, м. Дунаївці, вул. Шевченка, 50

Відділ у Дунаєвецькому районі Головного

управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

 

Зразки заяв


Начальнику Головного

управління Держгеокадастру

у Хмельницькій області

Василенку В.М.

 

 

 

_________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові Заявника)

_________________________________

(Місце реєстрації Заявника)

конт.тел.: _____________________________

 

                                                                                                                           

ЗАЯВА

Відповідно до вимог ст.118,121 Земельного кодексу України, ст.7 Закону України «Про фермерське господарство» прошу надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності в розмірі земельної частки (паю), що відповідає розміру земельної частки (паю) на території ______________________ сільської ради ______________________ району та передати земельну ділянку у власність мені, як члену фермерського господарства «______________» із земельної ділянки загальною площею _______ га, що надана в оренду __________________ для ведення фермерського господарства за межами населених пунктів ________________________ ради _______________________ району Хмельницької області.

Повідомляю, що правом на безоплатну приватизацію земельної ділянки для ведення фермерського господарства я не скористався. Даю згоду на використання і обробку моїх персональних даних виключно для здійснення повноважень, необхідних для надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Додатки:

 1. копія паспорта;
 2. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 3. графічний матеріал, на якому зазначено бажане місце розташування земельної ділянки;
 4. завірена орендарем копія договору оренди земельної ділянки (з усіма додатками); 
 5. завірена орендарем копія статуту фермерського господарства.

 

 

  ________________                                                                                         ________________

          дата                                                                                                                   підпис

 

_____________________________________________________________________________________

 

Начальнику Головного

управління Держгеокадастру

у Хмельницькій області

Василенку В.М.

 

 

_________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові Заявника)

_________________________________

(Місце реєстрації Заявника)

конт.тел.: _____________________________

 

 

ЗАЯВА

Відповідно до вимог ст.113,124 Земельного кодексу України прошу надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності орієнтовною площею _____ га з метою подальшої передачі в оренду для ведення фермерського господарства за межами населених пунктів ______________________ ради __________________ району Хмельницької області.

Даю дозвіл на використання і обробку моїх персональних даних виключно для здійснення повноважень, необхідних для надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Додатки:

 1. копія паспорта;
 2. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 3. графічний матеріал, на якому зазначено бажане місце розташування земельної ділянки;
 4. кількість членів фермерського господарства;
 5. копія завіреної у встановленому законодавством порядку трудової книжки (що підтверджує досвід роботи у сільському господарстві) або копія завіреного у встановленому законодавством порядку диплому (що підтверджує наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі).

 

   ________________                                                                                        ________________

          дата                                                                                                                     підпис

_____________________________________________________________________________________

 

 

Начальнику Головного

управління Держгеокадастру

у Хмельницькій області

Василенку В.М.

 

_________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові Заявника)

_________________________________

(Місце реєстрації Заявника)

конт.тел.: _____________________________

 

 

ЗАЯВА

Відповідно до вимог ст.113,124 Земельного кодексу України прошу надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності орієнтовною площею _____ га з метою подальшої передачі в оренду для сінокосіння і випасання худоби за межами населених пунктів ______________________ ради __________________ району Хмельницької області.

Даю дозвіл на використання і обробку моїх персональних даних виключно для здійснення повноважень, необхідних для надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Додатки:

 1. копія паспорта;
 2. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 3. графічний матеріал, на якому зазначено бажане місце розташування земельної ділянки.

 

 

   ________________                                                                                        ________________

          дата                                                                                                                     підпис_____________________________________________________________________________________

 

 

   

Начальнику Головного

управління Держгеокадастру

у Хмельницькій області

Василенку В.М.

 

_________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові Заявника)

_________________________________

(Місце реєстрації Заявника)

конт.тел.: _____________________________

 

 

 

 

                                                                ЗАЯВА
Відповідно до ст.20 Земельного кодексу України прошу надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення із зміною цільового призначення земельної ділянки із категорії земель сільськогосподарського призначення (угіддя _______________), цільове призначення для ______________в категорію земель __________________________ (цільове призначення) _______________________що розташована за межами населених пунктів ___________________ ради ______________________району Хмельницької області.

Даю згоду на використання і обробку моїх персональних даних виключно для здійснення повноважень, необхідних для надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Додатки:

 1. копія паспорта;
 2. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 3. графічний матеріал, на якому зазначено бажане місце розташування земельної ділянки;
 4. 4.     викопіювання з бонітування грунтів (для з’ясування чи земельна ділянка не належить до особливо цінних земель); 
 5. нотаріально-завірена копія свідоцтва про реєстрацію права власності на об’єкт нерухомого майна, що розташований на земельній ділянці.

 

 

   ________________                                                                                        ________________

          дата                                                                                                                     підпис

_____________________________________________________________________________________

 

 

Начальнику Головного

управління Держгеокадастру

у Хмельницькій області

Василенку В.М.

 

 

_________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові Заявника)

_________________________________

(Місце реєстрації Заявника)

конт.тел.: _____________________________

 

 

                                                    ЛИСТ-ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до ст.33 Закону України «Про оренду землі» прошу поновити договір оренди земельної ділянки сільсько-господарського призначення державної власності площею _____ га, розташованої за межами населених пунктів ________________________ ради _______________ району Хмельницької області, що надана мені в користування для __________________________.

Строк дії договору оренди земельної ділянки закінчується «___» ___201__ року.

 

Додатки:

 1. завірена копія існуючого договору оренди земельної ділянки з усіма додатками;
 2. проект додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки та наступні додатки: 

 - схема земельної ділянки (ситуаційний план), завірена набувачем права на землю;

 - кадастровий план земельної ділянки підписаний та скріплений печаткою  сертифікованого 

   інженера-землевпорядна відповідного Ліцензіата;

 - акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); 

 - акт приймання-передачі об'єкта оренди.

 

    3.  оригінал витягу Управління Держземагентства в районі (місті) з технічної документації 

    про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

    4.  оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки  в         натурі (на місцевості) (у випадку, якщо договір оренди зареєстрований до 1.01.2011 року, 

    однак відомості про земельну ділянку відсутні в Державному земельному кадастрі).

 

   ________________                                                                                        ________________

          дата                                                                                                                    підпис


_____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Державному кадастровому реєстратору
Відділу у Дунаєвецькому районі Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій обл.
від _______________________________________
податковий номер __________________________
паспорт громадянина України серія __ №_______,

виданий __________________________  України в ___________________ області ___.___._____ року
__________________________________________

конт.тел.___________________________________

 

 

 

ЗАЯВА
про державну реєстрацію земельної ділянки

Відповідно до Земельного кодексу України та Закону України "Про Державний земельний кадастр"

прошу зареєструвати земельну ділянку для _____________________________________________ площею ___________гектарів, яка розташована за адресою: _______________________________________________________________Хмельницької області.

Додаткові відомості:
До заяви додаються:

 

копія документа, що посвідчує особу;

 

копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи;

 

копія документа про присвоєння податкового номера;

 

документація із землеустрою;

 

електронний документ;

 

документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки.

 

Надаю дозвіл на обробку моїх персональних даних з метою отримання відповідних послуг та використання цих даних для ведення Державного земельного кадастру згідно з вимогами законодавства.

 

 

 

Службова інформація

 

 

Реєстраційний номер заяви

 

 


 

 

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

  

Прізвище, ім'я та по батькові Державного кадастрового реєстратораМ.П. (за наявності)

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора

Дата подання заяви      

 

 

М.П.

 

_____________________________________________________________________________________

 

 

 

_

Державному кадастровому реєстратору
Відділу у Дунаєвецькому районі Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій обл.
від _______________________________________
податковий номер __________________________
паспорт громадянина України серія __ №_______,

виданий __________________________  України в ___________________ області ___.___._____ року
__________________________________________

конт.тел.___________________________________

 

 

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру

Відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" та Порядку ведення Державного земельного кадастру прошу надати:

 

_ витяг з Державного земельного кадастру про:

_ межі державного кордону України

_ землі в межах території адміністративно-територіальної одиниці

_ обмеження у використанні земель

_ земельну ділянку

_ видачу державного акта на право власності на земельну ділянку новому власнику земельної ділянки

_ довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

_ викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру;

_ засвідчену копію документа Державного земельного кадастру;

_ витяг з документа Державного земельного кадастру;

_ довідку про наявність земельних ділянок;

_ довідку про наявність та розмір земельної частки (паю);

_ довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).

Відомості про:

_ власника / користувача земельної ділянки або уповноважену ним особу;

_ спадкоємця/правонаступника (для юридичних осіб);

_ особу, в інтересах якої встановлено обмеження, або уповноважену нею особу

_ орган державної влади / орган місцевого самоврядування;

_ особу, яка отримала ліцензію на проведення робіт із землеустрою / землеоціночних робіт;

_ нотаріуса

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи

 

Податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера

 

Місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи

 

Реквізити документа, що посвідчує особу заявника (назва, номер та серія документа, дата його видачі), та документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи (для уповноваженої особи)

 

Підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні інформації

 

 

Відомості про об'єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються відомості:

 

Дані про земельну ділянку

 

Місце розташування земельної ділянки

 

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

 

Дані про інший об'єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються відомості

 


До заяви/запиту додаються:

_ копія документа, що посвідчує особу;

_ документ про оплату послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру;

_ документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою особою заявника);

_ доручення власника (користувача) або набувача права на земельну ділянку на отримання відомостей з Державного земельного кадастру.

 

Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії прошу надати:

_ у паперовій формі

_ в електронній формі на адресу: ________________________

_ в іншій формі ________________

 

 

 

Службова інформація

 

 

Реєстраційний номер заяви

 

 


 

 

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

  

Прізвище, ім'я та по батькові Державного кадастрового реєстратораМ.П. (за наявності)

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора

Дата подання заяви      

 


 

М.П.